Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Османско владичество

Близо четири десетилетия българският народ води тежка борба с безжалостните орди на османските турци, но не съумява да запази своята държавност. Врагът е прекалено силен, а разделението сред християните допълнително спомага за успеха на мюсюлманския завоевател. Дългата нощ на чуждото господство се спуска над българските земи. Тя носи със себе си забравата за народностната принадлежност, насилственото променяне на вярата, безпросветността и рязкото изоставане в културното и в икономическото развитие.

Но все пак искрата на народната памет не угасва. Малките църквички, вкопани в земята, монасите и заможните люде, еснафите и разните сдружения, обикновените хора, оставили надпис или приписка, запазват спомена за българския род и за ценностите на християнската вяра. А отникъде не се е задавала помощ, отникъде не е идвала надежда, но въпреки всичко българщината оцелява, за да избуи от черната земя на робството.

С годините могъщата Османска империя запада, а у подвластните й християнски народи започва процесът на национална и на духовна еманципация. Скромната по обем “История славянобългарска”, написана от Паисий Хилендарски, събужда заспалото национално чувство у българите, кара ги да се осъзнаят като един народ, като една нация. Тази нова енергия дава неимоверна сила за търсене на националната идентичност. Борбата за самостоятелна българска църква, отделена от влиянието на гръцката патриаршия, усилията да се създаде модерно българско училище водят до логичния завършек на българския път към национална самостоятелност. Революционното движение е плод на усилията на хиляди свещеници, борещи се по храмовете и по манастирите с гръцките попове, на хилядите учители и културни дейци, разпространяващи българския език и история и зовящи към пробуда. Геният на Васил Левски и на Христо Ботев, саможертвата на априлските въстаници, подвигът на българските опълченци под Шипка – всичко това се издига върху своеобразна пирамида, изградена от народния стремеж към свобода и към възраждане на държавността.