Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Неолит

Като всяко късно праисторическо общество и неолитното общество в Тракия съществува на базата на неписани вътрешни правила, които са намерили само слаб отглас в археологически достъпната изкопаема материална култура. Поради това биха били нереални претенциите на съвременните изследователи за възстановяване на цялата обществена система от това време. Основно ядро в късното праисторическо общество е семейството с няколко деца, за което свидетелстват и масово използваните едноделни, рядко двуделни малки къщи. По-големите по площ къщи са рядкост и вероятно отразяват специфични причини или пък използвани възможности за съвместно живеене на две родствени семейства.