Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Първи заселници в Европа

Възникването и развитието на първите човешки общности става в Източна Африка преди около 4 милиона години. Разселването на първите хора към Азия и Европа започва много по-късно. Преди около 1,6 милиона години те достигат Европа чрез Балканския полуостров. Най-ранното човешко обитаване в този регион е установено в днешните български земи. Преди повече от 40 хиляди години, когато цяла Европа е заселена от палеолитните ловци, пак в източнобалканския регион започва сравнително бърз преход към производство на силно усъвършенствани кремъчни сечива, техниката за което постепенно се разпространява из останалите части на континента.

Преди около 13-14 хиляди години в Предна Азия се извършва огромна стопанска промяна, която лежи в основата на съвременната цивилизация: от ловци и събирачи на храна хората стават нейни производители – появяват се първите земеделци и скотовъдци в света. Новата икономика се разпространява постепенно към Европа – през втората половина на VІІ хил. пр. Хр. земеделски общности се преселват от Анатолия (Мала Азия) в Тесалия и в долините на реките Струма и Места. За няколко столетия Югоизточна Европа е колонизирана, новата икономика се разпространява след това и в останалите части на континента. В Централните и Източните Балкани възниква и се развива първата европейска цивилизация, която според археологическата периодизация обхваща новокаменната и каменно-медната епоха (неолит и халколит – VІІ-ІV хил. пр. Хр.). След кратък период на полуномадство етнокултурното развитие през бронзовата епоха (ІV-ІІ хил. пр. Хр.) води до появата на тракийския етнос.