Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Свети места

Светите места са израз на вярата, че съществуват специални места в пространството, в които е възможен по-лесен „контакт” с „божествения” свят. В различните култури и исторически периоди техният вид варира – от пещери, скали, камъни, дървета, извори, до храмови постройки и цели култови комплекси. Различни са и божествата, към които дадена общност се обръща, но молитвите на хората имат сходни цели – здраве, благополучие и плодородие.


Функциониращите днес в България свети места се свързват с основните религии, изповядвани от населението на страната. Християните възприемат като свети места манастири, църкви и параклиси, като особено предпочитание се отдава на свързаните с чудодейни изцеления. Това е и критерият, по който в настоящия раздел са представени някои от най-почитаните от християните свети места, както и едно от най-известните текета на мюсюлманите в България. При част от тях се наблюдава дълъг живот на функциониране, други се формират в по-ново време. Всяко свято място обаче обраства с легенди за чудодейно сътворяване и вековно съществуване, които в наши дни размиват границите между реалната и въображаемата история на съответния обект.


Сред представените свети места има както регионални, така и национални поклоннически центрове, свързани с формирането съответно на локалната и на националната идентичност. Общото при всички тях е, че това са „живи” места, където хората и в наши дни извършват своите обреди и ритуали, където разказват предания и легенди, т.е. това са места, където паметта „работи”.