Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Свещарска гробница

Обект тип: Гробница
местоположение: Исперих

Гробницата под Гинина могила (Свещарската гробница) се намира в Историко-археологическия резерват Сборяново, близо до с. Свещари в района на Исперих, Североизточна България. Тя е уникален паметник на тракийската гробнична архитектура, включена е в листата на световното културно наследство. Заедно с другите две изящни по-малки гробници - близнаци, тя образува единен архитектурен комплекс, създаден в последните десетилетия на IV и началото на III в.пр. Хр.
 
Времето на построяване на Свещарската гробница – края на ІVв. пр. Хр., съвпада с периода на голям политически, икономически и културен разцвет на древнотракийските племена гети. Богатата украса и съвършена архитектура на гробницата подчертават политическата мощ на владетеля, за когото е била изградена в съседство с неговата столица. В района е съществувала силна строителна и художествена школа, умело съчетавала елинистическите концепции с местните тракийски религиозни и художествени идеи.
 
Тракийската царска гробница на неизвестен владетел край Свещари е открита през 1982 г. и е проучена под ръководството на Мария Чичикова. Гробницата има дължина 7,20 м, ширина при фасадата – 6,25 м и височина на гробната камера – 4,45 м. Състои се от коридор (дромос) и три квадратни камери - предверие, странично помещение (дарохранителница) и същинска гробна камера, всяка от които покрити с полуцилиндричен свод. Гробницата е изградена от големи варовикови квадри, свързани с железни скоби, заляти с олово. Подът е настлан с големи каменни плочи. В духа на съвременната елинистическа архитектура и изкуство е изпълнена и украсата й. Входът й е фланкиран с две правоъгълни колони - анти, чиито капители имат рисувана украса. На тях лежи архитравна плоча с релефен фриз от букрании (стилизирани волски глави), розети и гирлянди. Оригинално приложение в украсата на гробната камера са четири дорийски и една коринтска полуколона, долепени до стените, които поддържат архитрав и фриз от метопи и триглифи. В тази архитектурна рамка умело е вместена скулптурна украса от 10 женски фигури с вдигнати ръце - криатиди, изпълнени във висок релеф и долепени до четирите стени. Представят Великата богиня-майка с различни лица. Високи са 1,20 м, изобразени са фронтално, в дълги дрехи (хитони) без ръкави, препасани под гърдите с коланче. Дълбоката подгъвка на драперията под талията е оформена като обърната цветна чашка от три акантови листа, завършващи с красиво извити нагоре волути. Строгите лица на жените са очертани от дълги коси, падащи на раменете като плитки, а на главите си носят калатос. Косите, очите, части от дрехата и сандалите са оцветени в тъмнокафяво, жълто, червено и синьо.
 
В централната камера, в люнета, завършващ стената над гробните легла, в рисувана композиция е развита темата за обожествяването на владетеля. В центъра на композицията Великата богиня поднася на владетеля, представен като конник, златния венец на безсмъртието. Това обредно действие превръща царя в бог. От двете им страни пристъпва процесия от прислужници и оръженосци с различни дарове в ръце. Тази рисунка по композиция и идея е много близка до големия фриз от Казанлъшката гробница.
 
Каменното ложе на владетеля в гробната камера било скрито зад тройна каменна врата, увенчана с корниз и фронтон. Тя е трябвало да закрива тази най-сакрална част на гробницата-храм. До ложето на владетеля се намира и каменното ложе на неговата любима съпруга. Следа от остър предмет в черепа на младата жена дава основание за предположението, че тя е била принесена в жертва и погребана заедно със съпруга си.
Строителството на гробницата явно е започнало приживе на владетеля, но преждевременната му смърт е наложила използването й преди да бъдат завършени някои детайли от украсата й. Тя е ограбена вероятно след погребението, още в древността, но сред находките от археологическите разкопки са железен царски жезъл, златна обеца, дървена масичка за жертвени дарове, бронзови фибули. Намерени са и останките от пет коня на царя, убити и положени в предните помещения на гробницата.

Фотогалерия