Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Созопол

Обект тип: Град
местоположение: Созопол

Аполония Понтика (днешният Созопол), е основана през 610 г. пр. Хр. от изселници от йонийския град Милет. Намира се в подножието на крайбрежното планинско разклонение Меден рид.

Първите селища в днешната акватория на Созополски залив датират още от края на V и от IV хил. пр. Хр. (края на каменно-медната и началото на бронзовата епоха), когато започва експлоатацията на медните залежи в Меден рид. Тя продължава и през ранножелязната епоха, особено през VІІІ-VІ в. пр. Хр.

Когато в края на VII в. пр. Хр. милетските преселници са стъпили на днешния Созополски полуостров, те са привлечени не само удобния естествен пристан и от малката по размери равнина между Меден рид и морето, използвана за земеделие; мощният тласък на първоначалното развитие на новия град-държава дават местната металургия и транзитната търговия. Това най-ярко се проявява в появата на първото типично понтийско средство за размяна – аполонийските бронзови стрели-монети, а в герба на града влиза изправената котва.

При разкопки на редица места в стария град са открити фрагменти от ранна керамика, показващи наличието на културни напластявания още от края на VII и първите десетилетия на VI в. пр. Хр. В центъра на Созополския полуостров е регистриран античен жилищен квартал, а в неговата югоизточна част - светилище на Афродита Сирийска. Установено и светилището на Хеката. Крепостна стена от големи ломени камъни с дебелина 2 м е открита в началото на провлака към Созополския полуостров.

Близките и далечни некрополи на древна Аполония са много по-подробно изследвани, отколкото самия град. В местността Калфата са открити хиляди гробове от периода на ранната и късната класика, много от които с богат гробен инвентар.

Херодот споменава Аполония и нейното тракийско обкръжение във връзка с похода на Дарий в края на VІ в. пр. Хр. След средата на V в. пр. Хр. градът попада в политическата орбита на Атина, а вносната атическа керамика от некрополите показва, че това продължава и през ІV в. През първата половина на ІІ в. пр. Хр. Аполония води опустошителна война със съседната дорийска колония Месамбрия. Според епиграфските паметници Народното събрание е върховен законодателен орган на града-държава, а Градският съвет контролира избраните от него магистрати. Монетосеченето на града е организирано от монетни магистрати, чийто имена могат да се прочетат върху някои от сребърните и бронзови емисии.

През първата половина на V в. пр. Хр. в храма на Аполон Лечител на днешния остров Свети Кирик е издигната колосална 13 метрова бронзова статуя на закрилника на града, направена от атинския скулптор Каламис. Според писмените извори, през 72 г. пр. Хр. при наказателната експедиция на Марк Лукул статуята е била пренесена в Рим и поставена на Капитолия, откъдето е е изчезнала по време на варварските нашествия.

След превземането на Аполония от римляните тракийският етнически елемент взема надмощие, а един от последните местни тракийски царе, васали на Рим, прави реконструкция на крепостните стени. През римската императорска епоха градът сече бронзови провинциални монети.

През късната античност (VІ-ІV в.) Аполония е прекръстена на Созиполис. Градът е укрепен с двойна крепостна стена, която на места е сравнително добре запазена, защото е била поддържана през средновековието. По това време градът е епископски център и са изграждани раннохристиянски базилики.

Фотогалерия