Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Музей „Тревненска иконописна школа”

Обект тип: Занаяти
местоположение: Трявна

Иконописването е специфичен занаят, свързан с потребностите на християнския култ в източното православие. Принадлежността към християнството е важен белег на българската национална идентичност, тъй като българската нация се формира през Възраждането в условията на Османската империя, където доминираща религия е ислямът. В съвременността предметите, свързани с изповядването на християнската религия, се възприемат от една страна съобразно култовата им функция, а от друга – като свързващи ни с дълголетната християнска традиция. Не на последно място на такива предмети (в частност на иконите) се гледа като на произведения на изкуството, имащи естетическа стойност.

Град Трявна е един от центровете на възрожденската иконопис. Началото на тревненската иконописна школа е поставено в края на XVII – началото на XVIII век. Според легендите някои майстори, наричани даскали, развиват своите умения в Света гора. Един от първите образци на тревненската иконопис е иконата „Архангелски събор” от 1735 г., която се намира в Присовския манастир. Към края на XVIII век иконописването се превръща във фамилен занаят. С особена известност се ползват фамилиите Витановци, Захариеви, Миневи, Венкови, Минчеви. Трябва да се отбележи, че с иконописване се занимават десетки тревненски семейства, включително и жени. Тревненската школа следва традициите на късната византийска иконопис, като я развива в няколко направления – златните фонове на иконите се заменят със синьо-зелени; използват се ярки цветове, изобразените лица са с правилни форми. Особено предпочитание се отдава към иконописването на страдащата Богородица и на светците конници.

Някои от образците на Тревненската иконописна школа са представени  в специализиран музей в гр. Трявна. Сградата на музея е строена през 1943-1944 г. за католически параклис по желание на царица Йоана. Промените на 9 септември 1944 г. не дават възможност той да бъде осветен. Експозицията на музея „Тревненска иконописна школа” е открита през 1984 г. Тя съдържа над 160 икони от XVIII и XIX век. В отделна зала са представени занаятчийски инструменти на иконописеца и етапите на създаване на една икона. Откриването на музея през 80-те години на XX век отразява отношението на държавата през социалистическия период към иконописта и иконите. Те са разглеждани като образци на изкуството и емблеми на национална специфика, като са откъснати от тяхното функционално предназначение на култови предмети в храмовото пространство. С цел запазване традициите на резбарството и иконописта в Трявна е създадено Средно художествено училище за приложни изкуства.

 

Фотогалерия