Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Музей на традиционните художествени занаяти

Обект тип: Занаяти
местоположение: Троян

Векове  наред занаятчийството е един от основните поминъци на българите. С модернизацията и въвеждането  на промишлено производство през 19 и 20 век много от занаятите преживяват упадък, а някои изчезват напълно. Настъпва промяна и в отношението към занаятите – на тях вече не се гледа толкова като на вид производство, а като на елемент от традицията на българите, която е част от националната култура. Този нов възглед за занаятчийството води до включването му в музейните експозиции.

Подобна специализирана експозиция предлага музеят на народните художествени занаяти  и приложните изкуства в Троян. Тя  е открита през 1968 г по повод 100 годишнината от основаването 
на Троян за град. Експозицията  
наследява уредената през 1933 г. изложба на занаятчийски произведения, аранжирана от художника Александър Жендов. Сегашната музейна сбирка се помещава в първата следосвобожденска обществена сграда на града – първоначално училище, а след това община. Създаването на музея цели да представи някои основни занаяти на българина. Изборът такъв специализиран музей да се открие точно в Троян не е случаен – градът е известен занаятчийски център от Възраждането, чието развитие е благоприятствано и от близостта на Троянския манастир с неговия панаир. Учредяването на музея е израз на политиката на държавата в сферата на културата, която е насочена към съхраняване и възобновяване на елементи на традицията на българите.

В експозицията може да се види макет на троянската занаятчийска чаршия както и експонирани  стаи на балканджийското жилище. Голямо място е отделено на грънчарския занаят, като е проследено неговото развитие през различните исторически епохи и е направена възстановка на грънчарска работилница. Показани са образци от известната троянска керамика. 
Друг традиционен занаят, който намира място в експозицията, е дървообработването. Представени са както битови предмети, така и дърворезба с култово предназначение – копия на иконостасите от Троянския манастир както и икони.

Изкуството  на металообработването е демонстрирано чрез постиженията на ковачи, медникари и златари. Традиционното тъкачество е представено с елементи от носията на Троянския край,  както и с черги, козяци, китеници. Идеята за приемствеността между традицията и съвременността е реализирана чрез изложени произведения на съвременни майстори. В близост до музея се намира новопостроената улица на занаятите.

 
 

Фотогалерия