Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Ротонда Св. Георги

Обект тип: Обществена сграда, Свети места, Църква
местоположение: София

Църквата „Св. Георги Победоносец” е един от най-забележителните исторически паметници на София, в който се проявява приемствеността между Античността и Средновековието в културната история на българските земи. От периода на изграждането си в края на III-началото на IV в. до края на XIV в. храмът става средоточие на най-разнообразни култови и представителни церемонии. Тази негова важна обществена функция е съхранена и до днес Църковната сграда представлява централно куполно помещение с кръгъл план върху квадратна основа с полукръгли ниши в ъглите и заради архитектурния си тип е известен още като Ротондата. Намира се в самия център на столичния град – във вътрешния двор на Президенството и хотел „Шератон София”. В България това е единствената църква от Античността със запазена покривна конструкция. Храмът е съставна част от археологически комплекс, чиито паметници отразяват важната роля на Сердика-Средец в историята на Римската империя, Византия и Българското царство като административен и религиозен център от времето на императорите Галерий (293-311) и Константин Велики (306-337) до цар Иван Шишман (1371- 1393/95). От писмените извори е известно, че в църквата се провели част от заседанията на Сардикийския вселенски събор от 343/344 г., а през XI-XII в. тук са се съхранявали мощите на българският светец Иван Рилски († 946).

Храмът – Ротонда подхранва историческата памет на съвременните българи не само със своята архитектура, но и със съхранените в него фрески. Благодарение на усърдната изследователска дейност на специалистите днес са установени фрагменти от пет слоя стенописи от периода на: Римо-византийската империя, Българдкото царство и османското владичество в българските земи. Сред тях с най-висока художествена стойност се отличават стенописите от X в. Неизвестният майстор – зограф е сътворил композиция от ангели, която е гениална по замах и колорит и бележи новаторски за епохата тенденции в изобразителното изкуство, живописта и иконописта, които дават нова насока в тяхното бъдеще развитие на Балканите. Затова тази композиция от църквата „Св. Георги” в София е най-значим и интересен паметник с европейско значение. Ярко изразен оригинален характер имат и стенописите от XIV в., сред които централно място заема ктиторският портрет на епископ. Те кореспондират със стенописите в скалните църкви край с. Иваново, Русенско, които са тясно свързани с Търновската живописна школа и се отличават с изключителни художествени и стилистични достойнства. дсаадс

Фотогалерия