Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Терми

Обект тип: Обществена сграда
местоположение: Варна

Римските терми се намират в югоизточната част на Варна, в съседство в храма на Хигия и Асклепий, и обхващат площ от над 7000 квадратни метра – най-представителната антична обществена сграда в града. Архитектурата и откритите в района на термите монети предполагат, че е издигната в края на II и началото на III век и е функционирала до края на III век сл. Хр. Важен икономически и културен център в римската провинция Долна Мизия, в края на сравнително мирния II век благоденстващият Одесос може да си позволи този лукс.
 
Високата около двайсет метра сграда е построена от камъни и тухли. Стените и залите са украсени с мраморни колони, корнизи и други архитектурни елементи. Художественото въздействие на коринтския архитектурен ред във вътрешното пространство се подсилва от мраморните облицовки, настилки и пейки от дребно- и едрозърнест бял, сив или кремав проконески и малоазийски мрамор.
 
Планът на сградата е симетричен и е подчинен на класическите принципи на римския архитект Витрувий. Топлите помещения са разположени от юг, а залата за къпане с гореща вода (калдарий) се намира в средата на южната фасада. Входовете са от север. Широко стълбище води до преддверията, които не допускат студен въздух в съблекалните.
 
Термите се състоят от съблекални (аподитерии), помещения за къпане (калдарий, фригидарий, тепидарий), спортни зали (палестри), помещения за срещи и почивка, както и от така наречената истинска палестра – обширен двор от северната страна на сградата, ограден с колонади и магазини. Къпещите се последователно преминават през фригидариите (зали за къпане със студена вода), тепидария (зала за къпане с топла вода) и калдария, в чиято апсида има голям басейн. Два по-малки са разположени покрай стените. Къпането продължава в същинския тепидарий, а после и в същинския фригидарий – подготовка за излизане в студените помещения на термите.
 
В южната част на термите е разположен префундиумът, където се топлят водата и въздухът в баните. Подът на топлите помещения е двоен, като горният е носен от вертикални керамични тръби. В пространството между тръбите циркулира горещият въздух, който затопля пода. Така се затоплят и помещенията, като въздухът минава в пространството между стените и мраморната им облицовка.
 
Покрай източната и западната стена се намират галериите, използвани за складове за дърва, а в южния край е латрината (тоалетна). Цистерната е разположена под палестрата. Оттам водата се отвежда по каменни корита и улеи към котела (префурниум), от който по керамични тръби стига до чешмите и басейните. Под пода на помещенията минават засводените канали за отходните води, които се оттичат към морето.
 
Настъпилата през III век социално-политическа криза в Римската империя не отминава и Одесос. Поддържането на термите става прекалено скъпо и те постепенно са изоставени, а строителните материали и декоративните елементи са използвани при нови строежи.

Фотогалерия