Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Текето на Демир баба

Обект тип: Свети места
местоположение: Исперих

Теккето (манастирът) на Демир бабá се намира на няколко километра от с. Свещари, Исперихско. Култовият комплекс в  наши дни включва добре запазеното тюрбе (гробница) на мюсюлманския светец, битова сграда и извор. Сградата на тюрбето датира от XVI век и е разположена на мястото на някогашно тракийско светилище. Тя представлява седемстенна сграда с предверие и купол, под който се намира гробът на Демир бабá.

Според  легендите Демир бабá (‘Демир’  означава ‘желязо’, ‘бабá’ – баща, духовен предводител) бил висок  и силен човек, който притежавал чудодейни способности.  Той бил  благодетел на хората, борец срещу  различни чудовища. Светецът Демир  сътворявал извори, включително този в двора на тюрбето, чиято вода вярващите считат за лековита.

Тюрбето на светеца е поклоннически център на алианите (къзълбаши, последователи  на едно от направленията в исляма) от Североизточна България. Те организират  многобройни курбани на тюрбето в пролетно-летния сезон. Гробницата се посещава и при различни лични поводи, например при болест в семейството, когато се обрича курбан на светеца. В гробницата на Демир бабá вярващите извършват молитва и палят свещи. На саркофага на Демир се оставят дарове. Поклонниците завързват парцалчета по дърветата в района на тюрбето за здраве. В близост се намира и провирало в скалите, през което, според преданието, минават само праведните. На висок рид над теккето има ями в скалата, които местните хора интерпретират като отпечатъци от железните обувки на Демир и от копитата на неговия кон. Една от стените на тюрбето лежи върху скална плоча, останала от тракийското светилище. Според съществуващите поверия там страдащи от главоболие могат да получат изцеление, ако полежат на скалата.

В последните години теккето на Демир бабá освен  като култов център функционира и  като туристическа дестинация, за което  спомагат многобройните археологически обекти в региона.

 

Фотогалерия