Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Контакти

Институт за исторически изследвания
при Българската Академия на науките

1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17
Телефон: (02) 870-85-13, (02) 979-29-98, факс: (02) 870-21-91

e-mail: ihistory@ihist.bas.bg
http://www.ihist.bas.bg/