Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

Екип

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

акад. д. и. н. Георги Марков
(Институт за исторически изследвания – БАН)
ст. н. с. I ст. д. и. н. Васил Николов
(Национален археологически институт и музей – БАН)
ст. н. с. I ст. д. и. н. Рачко Попов
(Етнографски институт с музей – БАН)
ст. н. с. II ст. д-р Румяна Богданова
(Институт за исторически изследвания – БАН)
доц. д-р Милияна Каймакамова
(Исторически факултет – СУ)
н. с. I ст. д-р Войн Божинов
(Институт за исторически изследвания – БАН)
н. с. I ст. д-р Крум Бъчваров
(Национален археологически институт и музей – БАН)
н. с. I ст. д-р Евгения Троева-Григорова
(Етнографски институт с музей – БАН)
н. с. д-р Светлозар Недев
(Национален военноисторически музей)

Фотография: Тони Тодоров
Редактор: акад. Георги Марков
Преводач: Ваня Стоянова
Изпълнител: Абати АД