Анкета
Чували ли сте за печата от Караново?
Да
Не
vote

За проекта

Проект
 
 
БЪЛГАРИЯ
ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ
И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТБенефициент

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Този проект е реализиран
със съдействието на фонд „Научни изследвания“
при Министерството на образованието и науката